Kjøpsvilkår

Innledning:
Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av kurs fra Kommuniser bedre AS (heretter kalt programmet)

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Kommuniser bedre AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 927610841 og representeres av Guri Five

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte oss på [email protected]

 

Betaling, Angrerett og Garanti:
Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre 

Ved nedlasting eller strømming av digitale enkelttjenester, faller angreretten bort så snart tjenesten lastes ned/strømmes, ifølge forbrukertilsynet.  Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder da ikke siden du får direkte tilgang til det digitale produktet og kan benytte det med en gang. Dette betyr at i det du kjøper dette kurset får du tilgang til produktet med en gang ved at du blir sendt til en egen side hvor du leksjonen er lastet ned og dermed er det ingen angrefrist.

Ved at du kjøper produktet samtykker du til at angreretten bortfaller så snart nedlastingen eller strømmingen starter.

Ansvar:
Kjøper forstår at Guri Five/Kommuniser bedre AS eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at gjøre jobben for deg. Kommuniser bedre AS forplikter seg til å levere informasjon du har kjøpt. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre det som fremlegges i programmet.

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres.  

Kurset:
Du får tilgang til leksjonen, arbeidsbok og presentasjonen på e-post ved kjøp. 

Vit at du har tilgang til innholdet så lenge programmet er aktivt. Med aktivt menes så lenge programmet selges og er på markedet. Om noe skulle skje med firmaet (konkurs/avslutning el lignende) vil også programmet fjernes og avsluttes.

Du har tilgang til siden og produktet så lenge det er i salg hos Kommuniser bedre. Det er gjøres ingen oppdatering. 

Du trenger ikke å laste ned noen programvare for å få tilgang til produktet. Det blir sendt til deg på e-post og du får tilgang via en egen link.

Du kan se videoen så mange ganger du vil, men kan ikke dele eller videreselge videoen eller innholdet. 

 

Viktig å merk seg:
Vi kan ikke gi noen garantier for din evne til å få resultater eller tjene penger med våre ideer, informasjon, verktøy eller strategier. Vi kjenner deg ikke, og dessuten er resultatene i livet opp til deg.

Vi vil kunne hjelpe deg ved å gi deg innhold, retning og strategier.  Kun det. 

Du bør vite at alle produkter og tjenester fra Kommuniser bedre AS kun er til utdannings- og informasjonsformål. Ingenting på denne siden, noen av våre nettsteder eller noe av innholdet eller læreplanen er et løfte eller garanti for resultater eller fremtidig inntjening, og vi tilbyr ikke juridisk, medisinsk, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning. Alle økonomiske tall som det er referert til på våre nettsteder, er kun illustrerende for konsepter og skal ikke betraktes som gjennomsnittsinntekt, nøyaktig inntjening eller løfter om faktisk eller fremtidig ytelse.

Å ta beslutninger basert på informasjon som presenteres i produktene, arrangementene, tjenestene eller nettstedet vårt, bør bare gjøres med kunnskap om at du kan oppleve risiko eller tap, akkurat som enhver bedrift. Vær forsiktig, og kontakt alltid din regnskapsfører, advokat eller profesjonelle rådgiver før du handler på denne eller annen informasjon relatert til en livsstilsendring eller din virksomhet eller økonomi.

Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater i livet, og ved din påmelding godtar du at du ikke holder oss ansvarlige for dine beslutninger, handlinger eller resultater, når som helst, under noen omstendighet.

Ikke tro at du garantert vil tjene penger enkelt, og forstå at det er risiko i det å være gründer. Vi mener at åpenhet er viktig, og vi holder oss selv (og deg) til en utrolig høy standard for integritet.  

Betingelser for bruk:

Innholdet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke innholdet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet.

Leksjonen er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

Avslutning av avtalen:
Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra tilgang til leksjonen.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

Force Majeure
Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

Endringer:
Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside. 

Klager og krav:
Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett. 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Refusjon: For kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbruker reguleres reklamasjonsretten av forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder dog kun for salg av ting, og dermed ikke for digitale tjenester. Det er således ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

 

Kontakt:
Guri Merete Smenes Five
[email protected]
46616263

Sist endret: 5.11 2022