Kjøpsvilkår

Fra drøm til business

Innledning:
Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av produktet "Fra drøm til business" (heretter kalt programmet)

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Kommuniser bedre AS som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 927610841 og representeres av Guri Five

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected]

 

Betaling, Angrerett og Garanti:
Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. Dokumentene i tilknytning til dette vil sendes til deg i velkommen-eposten. 

Det gis “du skal klare det-garanti”. Vilkårene er som følger: Om du har gjort alt som anbefales i programmet, har en god businessidé + vært med på alle gruppecoachingene, levert alle oppgaver og du ikke har solgt til én kunde, så vil Guri Five personlig følge deg opp til du selger til din første kunde.  

 

Ansvar:
Kjøper forstår at Guri Five/Kommuniser bedre AS eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at gjøre jobben for deg. Kommuniser bedre AS forplikter seg til å levere informasjon om, og hjelp til med å få din onlinebusiness i gang. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre det som fremlegges i kurset.

Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå, tilpasse til eget firma og implementere det som læres. Det forventes at kjøper deltar aktivt i programmet for å oppnå resultater. 

Programmet:
Programmet er for deg som ønsker å starte en kunnskapsbedrift online hvor du selger kurs, medlemskap, 1-1-coaching, workshops eller masterminds. 

Programmet starter 28.mars 2022 og går over 100 dager totalt, fra mandag 28.mars til tirsdag 5.juli.

De 8 første ukene vil du hver mandag få en ny modul.

Hver torsdag kl 14-15 (bortsett fra påske og helligdager)møtes instruktør Guri Five og elevene til businessamtale hvor vi går igjennom ukens modul.

Møtet foregår på Zoom og du får tilsendt lenke per e-post. Du får veiledning i samtalen, men ingen 1-1 med Guri Five utover det som er avtalt. 

Du er selv ansvarlig for å følge programmets opplegg uke til uke, og etter 8 uker skal  du levere inn din endelige Business-og markedsføringsplan for tilbakemelding. 

Fristen for innsending er: mandag 23.mai

Etter det vil alt innholdet være tilgjengelig og du kan se det igjen i ditt tempo.

Bonusene slippes mandag 23.mai.

De neste 6 ukene består kun av ukentlige samtaler (fra og med 26.mai til 30.juni) med Guri Five hver torsdag 14-15

Vit at du har tilgang til innholdet så lenge programmet er aktivt. Med aktivt menes så lenge programmet selges og er på markedet. Om noe skulle skje med firmaet (konkurs/avslutning el lignende) vil også programmets innhold avsluttes.

Merk: de ukentlige samtalen er hver torsdag kl 14.00-15.00. Det blir opptak som legges ut i kursportalen. Disse opptakene vil være tilgjengelig kun i de 100 dagene programmet pågår.

Viktig å merk seg:
Vi tror ikke på "bli rik" -programmer - bare på hardt arbeid, å tilføre verdi og å bygge en ekte og profesjonell karriere. Dette programmet er ment å hjelpe deg med å starte din onlinebusiness og dele budskapet ditt med et bredere publikum, og å gjøre en forskjell i verden mens du vokser ditt personlige merke.

Programmet krever mye arbeid og disiplin, akkurat som ethvert verdifullt arbeid eller profesjonelt videreutdanningsprogram.

Vennligst ikke meld deg på programmet hvis du tror at du skal bli rik raskt. Vi vil bare ha seriøse mennesker dedikert til ekte faglig utvikling som vil tilføre verdi og hjelpe mennesker.

Vi kan ikke gi noen garantier for din evne til å få resultater eller tjene penger med våre ideer, informasjon, verktøy eller strategier. Vi kjenner deg ikke, og dessuten er resultatene i livet opp til deg.

Vi vil kunne hjelpe deg ved å gi deg innhold, retning og strategier.  Kun det. Vi kan ikke garantere at du lykkes, men om du følger vi sier, leverer alle oppgaver, har en god businesside, er lydhør for våre endringer og gjør det sol trengs, vil vi gjøre vårt ytterste for å få deg i mål.  

Du bør vite at alle produkter og tjenester fra Kommuniser bedre AS kun er til utdannings- og informasjonsformål. Ingenting på denne siden, noen av våre nettsteder eller noe av innholdet eller læreplanen er et løfte eller garanti for resultater eller fremtidig inntjening, og vi tilbyr ikke juridisk, medisinsk, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning. Alle økonomiske tall som det er referert til på våre nettsteder, er kun illustrerende for konsepter og skal ikke betraktes som gjennomsnittsinntekt, nøyaktig inntjening eller løfter om faktisk eller fremtidig ytelse.

Å ta beslutninger basert på informasjon som presenteres i produktene, arrangementene, tjenestene eller nettstedet vårt, bør bare gjøres med kunnskap om at du kan oppleve risiko eller tap, akkurat som enhver bedrift. Vær forsiktig, og kontakt alltid din regnskapsfører, advokat eller profesjonelle rådgiver før du handler på denne eller annen informasjon relatert til en livsstilsendring eller din virksomhet eller økonomi.

Du alene er ansvarlig og ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater i livet, og ved din påmelding godtar du at du ikke holder oss ansvarlige for dine beslutninger, handlinger eller resultater, når som helst, under noen omstendighet.

Ikke tro at du garantert vil tjene penger enkelt, og forstå at det er risiko i det å være gründer. Vi mener at åpenhet er viktig, og vi holder oss selv (og deg) til en utrolig høy standard for integritet. 

 

Betingelser for bruk:

Programmet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke programmet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. 

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut i forbindelse med kurset, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet.

Programmet er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

Konfidensialitet:
Deltagelse i programmet medfører at du vil kunne få informasjon om Kommuniser bedre AS, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette. 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

Utsettelse og Avlysning:
Firmaet forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll, og som ikke kunne forutsees. Ved avlysning fra firmaets side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltagelse på et senere tidspunkt.

 

Avslutning av avtalen:
Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene (som gjentatte brudd på reglene i Facebookgruppen) avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra programmet, utestengelse fra Facebookgruppen og at det ikke gis adgang til deltagelse på Zoom-møter. 

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling, Angrerett og Garanti”.

 

Force Majeure
Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

Endringer:
Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside. 

 

Klager og krav:
Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende programmet reguleres av norsk rett. 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Refusjon: For kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbruker reguleres reklamasjonsretten av forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder dog kun for salg av ting, og dermed ikke for digitale tjenester. Det er således ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

 

Kontakt:
Guri Merete Smenes Five
[email protected]
46616263

Sist endret: 16.mars 2022